In English

Utformning och utvärdering av en automat för försäljning av färdbevis inom kollektivtrafiken i Göteborg

Nils Lindbäck ; Hans Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996. 87 s. Examensarbete - Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1401-081x; 1996:3, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-28. Den ändrades senast 2016-04-28

CPL ID: 22571

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek