In English

Non-invasive thermometry for microwave hyperthermia - Evaluation of MW-thermometry

Masoud Shafiemehr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX066/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-13. Den ändrades senast 2015-11-13

CPL ID: 225674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek