In English

eZIN - Development of a future electrical bicycle for the ageing population

Christos Saplachidis ; Emil Yxhage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-09. Den ändrades senast 2016-02-24

CPL ID: 225451

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek