In English

Learning within aftermarket development

Kristin Karlsdottir ; Anders Modén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-05. Den ändrades senast 2015-11-05

CPL ID: 225305

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek