In English

Investigation of Electrical Breakdown Strength of Field Grading Materials for High Voltage Direct Current Accessories

Charlotte Andreasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek