In English

Jämförande studie av PVC-baserad och halogenfri elinstallationsmateriel ur ett kostnads- och miljöperspektiv

Comparative study of PVC-based and halogen free material for electrical installation from a cost and environmental perspective

Sebastian Kryh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22529

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek