In English

LIVING MONUMENTS IN THE HONOUR OF CONSISTENCE - In the world heritage site of Röros, Norway

TRINE KNUTSENSCHJOLBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-02. Den ändrades senast 2015-11-02

CPL ID: 225176

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek