In English

Production data analytics - to identify productivity potentials

Mukund Subramaniyan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-02. Den ändrades senast 2016-07-01

CPL ID: 225149

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek