In English

Millimeter-wave spatial splitting and combining for use in gap-waveguide-integrated grid amplifiers and antenna arrays

Waqar Ali Shah
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX063/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-29. Den ändrades senast 2016-04-13

CPL ID: 225049

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek