In English

Spectrum allocation strategies for future wireless networks

Muhammad Hammad Saghir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX056/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-29. Den ändrades senast 2015-10-29

CPL ID: 225039

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek