In English

Mineralogisk och strukturell inverkan på fragmenteringsenergi och andel producerat finmaterial i en konkross

Mineralogical and structural effects on fragmentation energy and production of fines in a cone crusher

Erik Oscarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2250

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek