In English

Steel sandwich decks in medium spanbridges - A case study

David Dackman ; Walter Ek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:145, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel sandwich decks, bridge decks, optimisation, finite element analysisPublikationen registrerades 2015-10-28. Den ändrades senast 2015-10-28

CPL ID: 224967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek