In English

Influence of process parameters of xanthan gum

Malin Kerttu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-10-28. Den ändrades senast 2015-10-28

CPL ID: 224965

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek