In English

MANNAHATTA - TRANSFORMATION FOR URBAN AND SOCIAL RESILIENCE ON NEW YORK WATERFRONT

QUENTIN DESFARGES
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-27. Den ändrades senast 2015-10-27

CPL ID: 224866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek