In English

Dimensionering och konstruktion av Villa X

Design and construction of Villa X

Anders Gustafson ; Mikael Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:56, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Dimensionering, stomstabilitet, avväxlingPublikationen registrerades 2006-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22475

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek