In English

A-måttet - En slitageanalys på spårvägsrälsen i Göteborg

The wheel back distance - A wear analysis of the tramway rails in Gothenburg

Peter Boberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:42, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: A-mått, ritningssimulering, rälsslitagePublikationen registrerades 2006-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22474

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek