In English

Kvalitetsstyrning av bräddavlopp – exemplifierat på Krokängsparken, Göteborg

Wastewater quality controlled overflows – case Krokängsparken, Gothenburg

Stefan Jiverö ; Fredrik Torstensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:19, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Kombinerat system, MOUSE, RTC, Kvalitetsstyrning, modellering iPublikationen registrerades 2006-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22472

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek