In English

Steering wheel interaction. Concept Development of Functions and Controls

Jonas Carlsson ; Per Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22467

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek