In English

Designing a fountain with CFD analysis

Kristian Målbakken
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-22. Den ändrades senast 2015-10-22

CPL ID: 224630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek