In English

Inverkan av överbyggnadstjocklek och komprimering i lättklinker på vägens bärighets- och deformationsegenskaper

Effects on the thickness of the covering layer and the compaction of the expanded clay aggregates on bearing and deformation properties of the embankment

Fouad Ketari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; Ex 2004:12, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2245

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek