In English

The Quest for the Rightful Patent Owner A Study on the Lack of Patent Ownership Transparency

Camilla Gimskog ; Alda Hanjalic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:119, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-20. Den ändrades senast 2015-10-20

CPL ID: 224495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek