In English

Modeling of communication channels for analog and digital broadcast reception in cars

Fredrik Lundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX018/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]