In English

Risk assessment in drinking water supplies of Sweden and Latvia. An overview within the Water Safety Plan framework.

Anielka Salinas Niedbalski ; Victor Vinas Cos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: risk assessment, drinking water, water safety plan, HACCP, waterborne outbreak.Publikationen registrerades 2015-10-15. Den ändrades senast 2015-10-15

CPL ID: 224342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek