In English

Leaching of Contaminants from an Old Industrial Landfill into a Railway and Road Construction

Mattia Tessaro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Leaching, Lead, Kd, Metals, Mobility, Contamination, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)Publikationen registrerades 2015-10-15. Den ändrades senast 2015-10-15

CPL ID: 224341

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek