In English

Preliminary design of a fiber reinforced polymer pedestrian bridge

CHANTHOEUN CHIV ; YUBATH VOCAL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:141, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fiber-reinforced-polymer; preliminary design; pedestrian bridge; dynamic, analysis; Kaponjärsbron