In English

Consequences of Implementing Timber in Medium High-Rise Office Buildings

Lina Hammarberg ; Thomas Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Timber buildings, tall buildings, timber, mixed structural systems,conceptual design, vertical displacements, dynamic response, globale quilibriumPublikationen registrerades 2015-10-15. Den ändrades senast 2015-10-15

CPL ID: 224330

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek