In English

Towards Pedestrian Graphene Bridges. A dynamic analysis and evaluation

ANDRÉS SERENA GÓMEZ ; JESÚS ARMESTO BARROS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bridge, Pedestrian Bridge, Footbridge, Ultra-lightweight Bridge, Lightweight, Bridge, Dynamic Analysis, Pedestrian Loading, Pedestrian Load Model, Graphene, FRP, Steel, Concrete, Resonance, Comfort Criteria, Vibrations, Brigade, Finite Element, FEM,PythonPublikationen registrerades 2015-10-15. Den ändrades senast 2015-10-15

CPL ID: 224327

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek