In English

Dynamic response of timber floors – criteria, performance and design for acceptability

Jakob Brandin ; Andreas Oscarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: timber floor, design criteria, first eigenfrequency, design process, two-wayPublikationen registrerades 2015-10-15. Den ändrades senast 2015-10-15

CPL ID: 224320

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek