In English

Hospital Architecture in China - Throught Comparison between Chinese and Nordic Hospital Design

Ju Jing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-15. Den ändrades senast 2015-10-15

CPL ID: 224305

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek