In English

Could a 3D printer be used to facilitate the reconstruction of societal functions in a disaster area?

Erica Kjellman ; Roni Ivgi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:137, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction Management, 3D printer, 3D printed houses, humanitarian aid, Disaster area, Contour Crafting, Evaluation, Big 3D printers and Desktop 3D printerPublikationen registrerades 2015-10-13.

CPL ID: 224133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek