In English

Measuring Project Management Maturity - A framework for better and efficient Projects delivery

Muhammad Mateen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:136, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project management, project management maturity, project performancePublikationen registrerades 2015-10-13. Den ändrades senast 2015-10-13

CPL ID: 224129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek