In English

Strategic Management of the sales force in the transition to servitize.

Ellen Hagstrand ; Victoria Berggren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 1015:102, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Servitization of manufacturing, Product-Service Systems, Servitization within ICT, Solution Selling, Consultative selling, Sales management.Publikationen registrerades 2015-10-13. Den ändrades senast 2015-10-19

CPL ID: 224128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek