In English

Intellectual asset management approach to service-based offerings

Emma Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:112, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-13. Den ändrades senast 2015-10-13

CPL ID: 224124

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek