In English

Automationsgradens effekt på svensk produktion - En studie av svenska tillverkningssystem

The Influence of the Level of Automation on Swedish Production - A study of Swedish manufacturing systems

Sara Tiger-Ring ; Johanna Matti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek