In English

Effekter av ett stationsläge på Götalandsbanan i Mölndal. Jämförelse av kapaciteter på Västkustbanan och restider för Varberg och Kungsbacka

Effects of a railway station placement on Götalandsbanan in Mölndal

Johanna Caspersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:140, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Kapacitet, restider, pendling, Götalandsbanan, Västkustbanan, höghastighetsjärnväg, personresor, trafikprognosPublikationen registrerades 2015-10-08. Den ändrades senast 2015-10-08

CPL ID: 223867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek