In English

Pollution in water and soil from the eruption in Holuhraun, Iceland - Metal concentration analysis

Vala Jonsdottir ; Bergthora Smaradottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Heavy metals, pollution, concentration, Holuhraun, eruption, SO2, volcanic gases, drinking water, surface water, soilPublikationen registrerades 2015-10-06. Den ändrades senast 2015-10-06

CPL ID: 223716

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek