In English

The business model grinder

Rickard Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:082, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-06. Den ändrades senast 2015-10-06

CPL ID: 223712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek