In English

Påverkas arbetsuppgifter för maskinpersonal av LNG-drift? Samt vilken behörighet krävs?

Does LNG-operation influence duties for engine room personnel? Which competence is required?

Nina Hedman ; Erik Sjöqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

This study investigates competence demands and education for engine room personnel onboard vessels pow

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.