In English

CROSS COMMUNICATION AMONG STAKEHOLDERS AND ORGANISATIONAL LEARNINGS ON RENOVATION PROJECTS - A CASE AT HOUSING DISTRICT IN GOTHENBURG, SWEDEN

Ina Hällgren ; MARIA XYGKOGIANNI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-02. Den ändrades senast 2015-10-02

CPL ID: 223613

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek