In English

Optimisation of a non-linear tuned vibration absorber in a hand-held impact machine

MATTIAS JOSEFSSON ; Snævar Leó Grétarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:19, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-10-02. Den ändrades senast 2015-10-02

CPL ID: 223600

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek