In English

Arsenik i grundvatten. Problembeskrivning och tekniska lösningar för dricksvattenrening

Hanna Säterskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:132, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Arsenik, grundvatten, dricksvattensrening, Hanoi, VietnamPublikationen registrerades 2015-09-30. Den ändrades senast 2015-09-30

CPL ID: 223470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek