In English

In the middle of the Loop - Adjusted-ECOM - An in-the-loop measurement model used for highly automated road vehicles

Kristoffer Andersson ; Gabor Szalo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-30. Den ändrades senast 2015-10-02

CPL ID: 223453

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek