In English

Development Plan for Sub-centres in Kisumu. A Conceptual Proposal for Sustainable Urban Development in Kisumu, Kenya.

Frida Bard ; JOHANNA LENNMALM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:28, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Developing Countries, Strategic Planning, Sub-centres, Sustainable Development, Urban PlanningPublikationen registrerades 2015-09-28. Den ändrades senast 2015-09-28

CPL ID: 223308

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek