In English

How does ICT facilitate the commucation in design teams?

Ognjen Delipara ; Oleksandra Frolova
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:126, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: communication, knowledge transfer, information and communication technology, building information moedellingPublikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek