In English

Produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Halland

Anton Haglund Nilsson ; Björn Åhlander ; Christian Lindberg ; Magnus Mellgren ; Niklas Richardsson ; Stefan Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-13, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-28

CPL ID: 223139

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek