In English

Utvärdering inom socialt entreprenörskap

Anna Antonsson ; Nina Axelsson ; Axel Kullander ; Malin Pfister
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-11, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek