In English

Affärsmodeller i nya teknikbaserade företag

Marcus Bexell ; Linus Fransson ; Linus Hagberg ; Karl Lennartsson ; Piotri Skupniewicz Neto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-72, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek