In English

Affärsmodeller i nystartade IT-företag

Carl Johan Ekströmer ; Malin Haglund ; Hannes Karlström ; Johan Larsson ; Jonathan Stenson ; Viktor Wåhlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-22, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek