In English

Linjeeffektivisering Göteborg-Kiel

Daniel Larsson ; Erik Ekstrand ; Gustaf Eriksson ; Malin Ansgar ; Minh Bang Nguyen ; Shari Abrahamsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-21, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek