In English

Effektivare hantering av lastplatser

Ricard Bergström Jonsson ; Alexander Fastberg ; Emilia Henrysson ; Catarina Koch ; Tristan Krohn ; Joel Renulf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-20, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek